Официальные выступления в СМИ


Жолдау жолдарынан.....

Қазақстан Республикасының Президенті-Қасым - Жомарт Тоқаев, кезекті жаңа жолдауын жолдады. Жаңа мақсаттардың азаматтардың әл-ауқатын жақсарту жөніндегі міндеттерді шешуге бағытталғаны қуантады. Жаңа бағдарламалық құжат аталуы кездейсоқ емес, өйткені елдің экономикалық өсуіне баса назар аударылады. Өскелең ұрпақ пен адам еңбегіне ерекше назар аударылды. Қазақстандық балалар үшін бірнеше бағытты дамыту-бұл білім беру сапасын жақсарту, "Келешек"жинақтау жүйесі және т. б. тұжырымдама шеңберіндегі жұмыс, кауіпсіз еңбек, одан да басқа ауыр жұмысқа тартылған азаматтардың еңбек құқығын сақтау мәселесін көтерді.

Қазір еңбек нарығында ауқымды өзгерістер болып жатыр. Онда цифрлы экономиканың рөлі арта түспек. Платформалық жұмыспен қамту жүйесіне қызығушылық артып келеді. Осы секторда қазірдің өзінде жарты миллионнан астам адам жұмыс істейді. Алайда олардың еңбек құқықтары толық қорғалмаған. Сондықтан осы санаттағы азаматтардың еңбек құқықтарын қорғаудың нақты тәсілдерін әзірлеп, платформалық жұмыспен қамту мәселесін түгел реттеу қажет. Өндірістік жарақат алудың жиілеуі өте өткір мәселе болып отыр. Үкімет 2030 жылға дейінгі қауіпсіз еңбек тұжырымдамасын осы жылдың соңына дейін қабылдауға тиіс. Бұл құжат жұмыс орнындағы кәсіби сын-қатерлердің алдын алуға және жоюға бағытталуы керек. Менің тапсырмаммен Үкімет зиянды еңбек жағдайында ұзақ уақыт жұмыс істеп жүрген адамдарды әлеуметтік қолдау тетіктерін әзірледі. Бұл бұрыннан талқыланып жүрген мәселе болатын, енді шешімі табылды. Оның мынадай өлшемдері бар. Жұмысшылардың осы саланы дамытуға сіңірген еңбегі және денсаулығына зиян келгені ескеріле отырып, оларға зейнет жасына толғанға дейін, атап айтқанда, 55 жастан бастап арнаулы әлеуметтік төлем төленеді. Парламенттен Үкіметтің ұсыныстарын жедел қарауды сұраймын. Азаматтар осы мәселе шешімін табады деп күтіп отыр. Келесі. Біз бұған дейін уәде бергеніміздей, Үкімет ең төменгі жалақы мөлшерін біртіндеп өсіре береді. Азаматтардың табысын арттыру үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшерін 85 мың теңгеге көтеруді тапсырамын. Осылайша, біз еңбекақының ең төменгі мөлшерін үш жыл ішінде екі есе көбейттік. Бұл шара 1 миллион 800 мың адамның, оның ішінде бюджет саласында еңбек ететін 350 мың азаматтың әл-ауқатын арттыруға септігін тигізеді. Жалпы, еңбек нарығын жан-жақты дамыту үшін Үкімет қысқа мерзімде 2030 жылға дейінгі кешенді жоспарды бекітуі керек.

Реформалардың іске асырылуына негізінен атқарушы билік жауап береді. Сондықтан, ең алдымен, оның өзін өзгерту қажет. Осы саладағы реформаның басты бағыттары мынадай.

Мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту жолындағы жүйелі жұмыс жалғаса береді. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін түбегейлі өзгерту қажет. Бізге оның мейлінше шағын және қолайлы болғаны маңызды. Сондай-ақ тапсырмалардың орындалуын бақылау және бағалау жұмысын да қайта қарауымыз керек. Бұл – жұртшылықтың сұранысы. Басқаша айтқанда, қазір қоғамда жаңа әдіс-тәсілдерге, жаңа идеяларға, жаңа кадрларға деген сұраныс аса жоғары. Сондықтан саяси мемлекеттік қызметшілердің резерві құрылады, соның арқасында "қосымша кадрлар тобы" қалыптасады. Бәріне бірдей мүмкіндік беретін өркениетті ел – Әділетті Қазақстанды құрамыз. Әділетті Қазақстанды құрамыз десек, саяси-экономикалық реформа жасау жеткіліксіз. Ең бастысы, қоғамдық сана, азаматтардың ниеті өзгеруі керек. Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру еліміз үшін айрықша маңызды. Әрбір азаматымыз, әсіресе, жастар ең жақсы қасиеттерді бойына сіңіруі қажет. Оның бәрі бірігіп, біртұтас қоғамдық қасиетке айналады.

Әрбір адам ісі мен сөзі бір жерден шығатын Адал азамат болса, әділдік орнайды.

Қазақстан – біздің жалғыз ғана Отанымыз. Оның іргесі берік, керегесі кең, төрт құбыласы түгел болуы – өз қолымызда. Бабалардан мирас болған ұлан-ғайыр жерді қорғау, оны өркендету – біздің перзенттік парызымыз.

Мен еліміздің әрбір азаматын осы қасиетті парызға адал болуға шақырамын.

Берекелі бірлігімізді сақтап, табанды еңбек етсек, Отанымызды көркейтіп, ұрпаққа дамыған мемлекет ретінде табыстасақ, бабалар аманатына адалдық деген – осы!-дейді Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары

Ш. Хуанған

Об определении черты бедности по Северо-Казахстанской области на 3 квартал 2023 года

Согласно приказа руководителя КГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области» Р.Елжасов № 117-ОД от 30.06.2023 года, черта бедности по Северо-Казахстанской области в 3 квартале 2023 года определена в сумме 32 788 тенге.

Основной критерий для получения Государственной адресной социальной помощи - среднедушевой доход .

Среднедушевой доход – доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц. АСП назначается как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. В случае превышения дохода АСП не назначается.

Главный специалист по назначению и выплате адресной социальной помощи — Нурушкина Гульзат Жумагуловна


О проводимых мерах по противодействию коррупции

в отделе занятости и социальных программ

Отделом занятости и социальных программ ведется постоянная работа по профилактике коррупции. Проводится контроль за исполнением плана мероприятий по противодействию коррупции, мониторинг правильности составления и исполнения бюджета, контроль качества оказываемых услуг, профилактическая и разъяснительная работа в средствах массовой информации. На сайте отдела занятости и социальных программ создан блог руководителя, к которому граждане могут обращаться с жалобами. Также на сайте открыты отделы «противодействие коррупции», «институциональный план коррупции», «государственные закупки», «Гражданский бюджет», размещена информация о годовом плане противодействия коррупции, ежемесячном освоении годового бюджета, годовом плане государственных закупок, телефонах доверия.

Государственные закупки осуществляются в соответствии с утвержденным планом, договоры о государственных закупках удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок. Ведется работа по размещению информации на интернет-портале открытых бюджетов и размещению проектов бюджетных программ ,отчетов о реализации бюджетных программ.

Через отдел и Центр занятости населения оказывается государственная услуга. Общее количество видов государственных услуг в реестре государственных услуг-15.

Всего за 2022 год оказано 2181 государственных услуг, в том числе:

представлено поставщиками услуг в бумажном виде-220;

представлено через государственную корпорацию -48;

показано через портал e-gov – 1799

через информационную систему-114

С начала 2023 года оказано 918 государственных услуг.

За текущий период фактов нарушения сроков оказания государственных услуг, фактов отказа в оказании государственных услуг по основаниям, не предусмотренным законами Республики Казахстан, нарушений других законодательных требований в сфере оказания государственных услуг не было. Жалоб на качество оказываемых государственных услуг не поступало.

Сектор самообслуживания имеет "Коннекционный пункт", также работает ответственный специалист. В целях повышения качества и прозрачности оказания государственных услуг в соответствии с утвержденным планом в 2022 году 4 прямых эфира, 4 интернет конференции, 6 семинаров, 4 ролика (инструктаж по получению государственной услуги) размещены в сети Фэйсбук отдела. Кроме того, было роздано 400 экземпляров брошюр.

В соответствии с планом правовая общеобразовательная информация ежемесячно заслушивается специалистами отдела. Выполненные работы размещаются на странице Фэйсбука отдела.

В рамках содействия занятости населения проводятся 4 ярмарки вакансий, среди получателей адресной социальной помощи раздаются информационные брошюры по вопросам занятости, оказывается содействие в трудоустройстве и помощь безработным.

В 2022 году оказано содействие в трудоустройстве 1293 безработным и самозанятым гражданам района.

В целях снижения бедности и оказания помощи малообеспеченным семьям государство предусматривает выплату адресной социальной помощи семьям с доходом ниже 70 процентов от прожиточного минимума. В целях профилактики правонарушений, коррупции при назначении и выплате адресной социальной помощи проводится проверка материально-бытового положения заявителей, проверка персональных данных и др. Заявки принимаются через электронную систему егова.

Всего на реализацию оказания адресной социальной помощи нового формата в 2022 году 17573,0 тыс. выделено тенге, в том числе 14712,0 тыс. тенге за счет республиканского бюджета и 2861,0 тыс. тенге. тенге выделен и полностью освоен за счет местного бюджета. На 2023 год запланировано 19 428,0 тыс. тенге на 67 семей из 334 человек, из них из республиканского бюджета выделено 15 542,0 тыс. тенге, из местного бюджета-3 886,0 тыс. тенге.

На выплату социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан из местного бюджета на 2022 год выделено и выплачено в сумме 26036,3 тыс. тенге (на 2023 год-22708,0 тыс. тенге). Единовременные выплаты социальной помощи к памятным датам и праздничным дням произведены на общую сумму 15121,3 тыс. тенге ( на 2023 год запланировано 18635 тыс. тенге).

В целях своевременного обеспечения средствами реабилитации функционирует электронная база лиц с инвалидностью. На сегодняшний день в районе проживают 501 человек с инвалидностью (Пятьсот один), из них 67 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, 434 взрослых с инвалидностью. Среди 434 лиц с инвалидностью 382 (триста восемьдесят два) трудоспособного возраста и 119 (сто девятнадцать) пенсионеров.

Организована работа по внесению информации об осуществлении ИС с АИС ИПС, а также по внесению обращений граждан для оказания социальной помощи и услуг с АИС «е-Собес».

Ведется журнал регистрации заявлений об обеспечении средствами учета и реабилитации лиц с инвалидностью.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации нуждающиеся инвалиды обеспечиваются средствами реабилитации из средств областного и районного бюджетов.

В 2022 году 100% обеспечены средствами реабилитации через Портал социальных услуг:

При оказании специальных социальных услуг в условиях ухода на дому также соблюдаются все нормы законодательства в области социальной защиты населения. Услуги оказываются в соответствии с Законом Республики Казахстан» О специальных социальных услугах " и стандартом оказания специальных социальных услуг. В 2022 году отделением социальной помощи на дому обслужено 94 человека. Из них: дети с ограниченными возможностями (дети с инвалидностью) – 10 человек, лица старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, одиноко проживающие пожилые люди – 82, лица с инвалидностью II группы - 1.

В 2022 году из обслуживания было удалено 24 человека.

Умер-5 человек

Переселено - 10 человек

Отправлено в дом-интернат - 1 человек

По причине переезда детей-4 человека

Отказано в получении услуги-2 человека

Истек срок индивидуальной программы реабилитации-2 человека

Работа отдела направлена на профилактику правонарушений, коррупции при оказании услуг.

В целях минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок осуществлена работа автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки», в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и снижены человеческие факторы. Предложения об отказе от государственных закупок направляются, если закупочная цена значительно превышает рыночную.

В дальнейшем работа отдела в данном направлении будет продолжена на своем уровне. Важно иметь прозрачность в любой сфере.

Открытость-это путь к справедливости.

Заместитель руководителя

Ш. ХуанғанПрофилактика правонарушений

29 апреля 2010 года принят Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушении». В отделе занятости и социальных программ на постоянной основе ведется работа по профилактике коррупционных правонарушений. Проводится контроль за исполнением планов мероприятий по противодействию коррупции, обеспечивается мониторинг правильности составления и исполнения бюджета, контроль качества оказываемых услуг, проведение профилактической и информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации.

На сайте Отдела занятости и социальных программ создан блог руководителя, куда граждане могут обратиться с жалобами и заявлениями. Также на сайте функционирует раздел «Борьба с коррупцией» и размещается информация о телефонах доверия.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, договора о государственных закупках удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб-портала государственных закупок.

Кроме того, согласно ст.4 (участие в формирований государственной политики, направленной на содействие занятости населения и снижение бедности) и ст. 6 (содействие в занятости населения и организация предоставления специальных социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации) в отделе ведется постоянная работа. Так, в отделе регулярно проводится правовой всеобуч по вопросам профилактики коррупционных правонарушении и правонарушении при предоставлении государственных услуг. В рамках содействия занятости населения проводятся ярмарки вакансии, безработным из числа получателей адресной социальной помощи раздаются информационные брошюры по вопросам занятости и оказывается помощь и содействие в трудоустройстве.

В целях снижения бедности и в помощь малообеспеченным семьям государством предусмотрена выплата адресной социальной помощи семьям, доход которых ниже 70% прожиточного минимума. В целях недопущения правонарушении при назначении и выплате адресной социальной помощи проводятся мероприятия по обследованию материально-бытовых условии проживания заявителей, проверка личных данных и т.д.

При предоставлении специальных социальных услуг в условиях ухода на дому также соблюдаются все нормы законодательства в области социальной защиты. Услуги предоставляются согласно Закона Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» и Стандарта оказания специальных социальных услуг. Услуги предоставляются 89-ти получателю услуг.

В целом, работа отдела направлена на профилактику и недопущение нарушении при предоставлении услуг.

Руководитель отдела
М. Хасенеева

О начале проведения республиканской акции «Заключите трудовой договор»

В рамках реализации Стратегии «Казахстан — 2050», Послания Президента Республики Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи Президента Республики Казахстан «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в Республике Казахстан в 2018-2019 годах проводится республиканская акция «Заключите трудовой договор».

Целью общереспубликанской акции «Заключите трудовой договор» является недопущение и выявление неформальных трудовых отношений, сокращение скрытых форм трудовых отношений, повышение уровня информированности граждан об их правах в сфере труда.

Под неформальными трудовыми отношениями следует понимать использование физическими и юридическими лицами труда наемных работников без заключения трудового договора при наличии признаков трудовых отношений (выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, специальности, профессии или должности, выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку), с получением работником заработной платы в конвертах.

4. Задачами республиканской акции «Заключите трудовой договор» являются:

1) формализация трудовых отношений;

2) вовлечение неформально занятых граждан в систему пенсионного, социального и медицинского страхований;

3) формирование у населения негативного отношения к неформальной занятости;

4) усиление административных мер реагирования и контроля путем проведения профилактического контроля на основе оценки рисков неформальной занятости, посредством посещений работодателей и самозанятых;

5) проведение массовой разъяснительной работы среди населения с участием государственных органов, социальных партнеров с использованием медиа ресурсов.

Организаторами республиканской акции «Заключите трудовой договор» являются:

На республиканском уровне:

1) Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее — МТСЗН РК)

2) Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее — НПП РК);

3) Федерация профсоюзов Республики Казахстан (далее — ФП РК);

На региональном уровне:

1) Акиматы областей, г. Астана и Алматы;

2) региональные палаты предпринимателей;

3) территориальные объединения профсоюзов;

4) территориальные департаменты Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее — ДГД).

Целевыми группами акции являются:

1) хозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса сельскохозяйственной, строительной отрасли, общественного питания, транспорта, сферы оказания услуг;

2) работающие в указанных сферах граждане.

По интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться в местные исполнительные органы (акиматы) или в КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Уалихановского района СКО» по адресу: с. Кишкенеколь, ул. Уалиханова, 82, телефон 8-71542-22-152.

Главный специалист
М. Тукебаева

Статья о работе социального работника Акбулакского сельского округа Богданович Е.Г.

Богданович Е.Г.

Своей работой мы изменяем мир, социальная работа изменяет нас самих, делает нас добрее, терпимее к людям.

Социальная работа — это медаль, с одной стороны медали добрые дела, радость обслуживаемых, радость работников, с другой стороны это боль. Больно, когда уходят клиенты, которые становятся друзьями, больно, когда не можем помочь, больно, когда дети бросают своих престарелых родителей. Именно поэтому в социальной работе случайных людей не бывает, или они уходят быстро, а остаются только те, для кого социальная работа — это необходимость души.

Одним из таких социальных работников и является социальный работник Акбулакского сельского округа с. Молодая гвардия Богданович Елена Григорьевна. В сферу социальной защиты Елена Григорьевна пришла не случайно. Основной составляющей её характера является душевная теплота, желание помочь людям, забота о ближнем. В качестве социального работника она проработала более 15-ти лет. В настоящее время на её обслуживании находятся три пенсионера, к каждому из которых у неё особое отношение. За все эти годы через её руки прошли десятки одиноких пенсионеров, и каждый из них оставил свой след в ее сердце.

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к профессии и повышением статуса социального работника Елена Григорьевна была направлена на обучение и смогла получить специальное образование по специальности «Социальная работа» в колледже «Арна» г. Кокшетау. В настоящий момент она дипломированный работник, обладающий знаниями по психологии, основам медицины и социальной работы, необходимыми в её каждодневном труде. Кроме того, в целях повышения квалификации и получения новых знании и навыков социальной работы Елена Григорьевна проходит обучение на курсах в г. Петропавловск и г. Астана.

За весь период своей работы Елена Григорьевна зарекомендовала себя только с положительной стороны как ответственный работник, за что неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами руководства области и района.

Каждый день социальные работники нашего отделения социальной помощи на дому подают руку десяткам людей, каждый день они помогают людям идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день они открывают свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество и вселить в людей надежду и веру.

Манатов А.М. — заведующий
отделения социальной помощи на дому

Адресная социальная помощь

— новые условия             
— новые возможности  
— уверенное будущее

В рамках реализации 84 шага Плана нации — 100 конкретных шагов с 1 января 2018 года предусмотрено внедрение единого пособия — адресной социальной помощи в новом формате (далее — АСП) за счет объединения в нее трех действующих пособий:

 • специальных государственных пособий (СГП) семьям, имеющим 4-х и более детей (выплачиваемого из республиканского бюджета всем многодетным семьям без учета уровня дохода семьи);
 • государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей (выплачиваемого из местного бюджета семьям со среднедушевым доходом ниже 60% от прожиточного минимума);
 • адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам (выплачиваемого из местного бюджета семьям со среднедушевым доходом ниже 40% от прожиточного минимума);

Адресная социальная помощь в новом формате — выплата в денежной форме, предоставляемая государством физическим лицам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности.

На АСП могут претендовать граждане Республики Казахстан, оралманы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республики Казахстан, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности.

В новом формате АСП, в отличие от нынешних видов социальных выплат, малообеспеченным гражданам или семьям будет представляться три вида поддержки в одном пакете:

1) выплата адресной социальной помощи;

2) содействие в трудоустройстве путем

а) направления на вакантные рабочие места, представленные работодателями;

б) направление на обучение, с возмещением расходов на обучение, проживание, проезд, одноразовое горячее питание (в случае обучения в ТиПО) и выплата стипендий за счет государства;

в) направление на молодежную практику, социальные рабочие места и общественные работы с субсидированием заработной платы за счет государства;

г) предоставление микрокредита на открытие собственного дела или расширение бизнеса.

3) оказание гарантированных государством специальных социальных услуг для лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. Услуги могут представляться социальными работниками, НПО и государственными медико-социальными организациями.

Таким образом, АСП нового формата включает комплексный подход поддержки малообеспеченным гражданам или семьям для выхода из бедности.

АСП нового формата будет назначаться гражданам или семьям, доходы которых ниже 50% от величины прожиточного минимума в виде безусловной или обусловленной денежной помощи:

Безусловная адресная социальная помощь будет представляться малообеспеченным семьям, которые в своем составе не имеют трудоспособных членов или они по объективным причинам не могут участвовать в активных мерах содействия занятости и социальной адаптации (инвалиды 1 и 2 группы и имеют заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более 2-х месяцев, и (или) осуществляют уход за ребенком в возрасте до семи лет, ребенком –инвалидом, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи).

Для таких категорий малообеспеченных семей АСП будет иметь безусловный характер, назначаться на текущий квартал (3 месяца) и выплачиваться ежемесячно без заключения социального контракта.

Обусловленная адресная социальная помощь будет предоставляться трудоспособным малообеспеченным гражданам или малообеспеченным семьям, имеющих в своем составе трудоспособных членов при условии их обязательного участия в активных мерах содействия занятости.

В этих целях между Центром занятости и получателями будет заключаться социальный контракт на 6 месяцев с возможностью его пролонгации ещё до 6 месяцев при условии необходимости продления социальной адаптации членов семьи и незавершения трудоспособными членами семьи профессионального обучения, прохождения молодежной практики, занятости на социальных рабочих местах.

Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы — предпринимать усилия по содействию занятости и выплачивать пособия, а трудоспособные члены семьи — добросовестно участвовать в мерах содействия занятости и социальной адаптации, направленных на вывод семьи из категории малообеспеченной.

Трудоспособные члены малообеспеченной семьи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства могут получать государственную поддержку в виде оплаты расходов на обучение, субсидий 35% заработной платы на социальных рабочих местах, оплаты молодёжной практики для выпускников учебных заведений или в виде микрокредитов на льготных условиях.

В случае невыполнения трудоспособными членами малообеспеченной семьи, достигшими 18 лет, взятых на себя обязательство по социальному контракту, предусмотрен механизм сокращения размера пособия: при первом нарушении — сокращение АСП у трудоспособных членов семьи на 50%, при повторном — на 100%. При этом АСП будет сохранена в полном объеме для матерей, занятых по уходу за ребенком и несовершеннолетних детей.

Какой будет размер АСП нового формата?

Во-первых, со следующего года будет повышена величина прожиточного минимума в связи с изменением методики ее расчета. Если в текущем году величина ПМ составляет 24 459 тенге, то на следующий год он увеличится до 28284 тенге.

Во-вторых, черта бедности, используемая для назначения адресной социальной помощи будет увеличена с нынешних 40% от ПМ до 50%. Т.е. если в текущем году черта бедности составляла 9 784 тенге, то на следующий год ее величина будет равна 14 142 тенге.

ПРИМЕР: малообеспеченная семья, состоящая из 5 человек, в которой

1 член семьи работает и имеет доход — 24 459 тенге, 1 член семьи не работающий и занятый уходом за ребенком до 3 лет, а также трое несовершеннолетних детей. На сегодняшний день размер АСП составляет на семью 17 313 тенге, государственное детское пособие 7 148 тенге. На следующий год при сохранении текущего уровня дохода семьи размер АСП нового формата составит до 30 тыс. тенге или увеличится на 20 % по сравнению с 2017 годом.

АСП нового формата будет являеться Единым пособием.

Таким образом, АСП в новом формате будет выплачиваться взамен трех указанных выше выплат и ее размер будет больше чем их совокупная сумма трех указанных выплат.

На сегодняшний день до вступления в законную силу вышеуказанных изменений внедрена обусловленная денежная помощь (ОДП) для оказания социальной поддержки малообеспеченным гражданам — Проект «Өрлеу».

Цель проекта — повышение уровня жизни малоимущего населения путем перехода от пассивной денежной помощи к активной их поддержке, тем самым минимизируя иждивенческие настроения, выход на самообеспечение через оплачиваемую занятость членов семьи, индивидуального предпринимательства.

Обусловленная денежная помощь в Проекте «Өрлеу» выплачивается семьям, чей среднедушевой доход находится ниже 60% от прожиточного минимума, при условии, что трудоспособные члены малообеспеченных семей будут принимать участие в активных мерах содействия занятости.

На территории Северо-Казахстанской области с 1 июля 2015 года в пилотном режиме внедрен проект по оказанию обусловленной денежной помощи малообеспеченной категории населения.

В нашем районе данный вид помощи был апробирован в 2016 году. Для оказания обусловленной денежной помощи из средств республиканского бюджета и средств местного бюджета было выделены денежные средства для оказания помощи 11 семьям.

В данной программе изъявили желание участвовать 3 семьи с с.Кишкенеколь, 3 семьи с Актуесайского сельского округа, 2 семьи с Бидаикского сельского округа, и по 1 семье с Тельжанского, Акбулакского и Коктерекского сельских округах.

В данных семьях проживает 63 человека, в том числе:

 • 38 (60,3%) — дети до 18 лет;
 • 3 (4,8%) — студенты;
 • 22 (34,9%) — трудоспособные члены семьи, из которых 11 (50%) нуждались в трудоустройстве.

После заключения социального контракта 11 человек были трудоустроены на постоянные рабочие места.

При этом среднедушевой доход данных семей увеличился с 6618,76 тенге до 17708,64 тенге или на 2,6%.

По интересующимся вопросам оказания АСП нового формата с 1 января 2018 года обращаться в КГУ «Центр занятости населения акимата Уалихановского района» Северо-Казахстанской области, тел:-8 (715-42)-21-538; 21-682.

О.Шеерман
главный специалист
КГУ «Отдел занятости и
социальных программ акимата
Уалихановского района»,
член партии «Нур Отан

О социальном работнике Карасуского сельского округа

Есть много полезных профессий на свете. 
Но трудно добрее найти, 
Чем помощь оказывать старым и детям, 
Заботу, тепло им нести. 
На помощь спешит социальный работник, 
Лекарства, еду принести, 
Людям пожившим, 
Порядок в домах навести. 

По Уалихановскому району услугами в условиях на дому охвачено 84 получателя: из них 67 одиноко проживающих пенсионеров, 14 детей с ограниченными возможностями и 3 лица старше 18-ти лет с психоневрологическими заболеваниями проживающих в 9-ти сельских округах. Услуги предоставляют согласно графика посещения 23 социальных работника.

Социальные работники – представители особой, деликатной и гуманной профессии, которые дарят людям доброту, милосердие и надежду на лучшее будущее.

Такими словами можно охарактеризовать социального работника Карасуского сельского округа Степаницу Елену Васильевну. Профессию «социальный работник» начала осваивать с 2014 года. Особых секретов в ее работе нет. Всегда улыбаться! Улыбаться глазами, душой и сердцем! По любой просьбе старается прибежать к своим подопечным, которые нуждаются в её помощи, заботе и внимании. У нее на обслуживании трое пожилых людей, один из которых не передвигается. Каждый со своим характером и пониманием о жизни, непростой человеческой судьбой. За годы работы они стали для неё близкими и родными. Работа приносит положительные эмоции, радость и удовлетворение. Елена Васильевна очень ответственная и исполнительная, своевременно сдает отчеты о предоставлении специальных социальных услуг. При выезде в сельские округа обслуживаемые пенсионеры очень положительно, с особой теплотой говорят об Елене Васильевне, она всегда готова помочь несмотря на праздничные и выходные дни. А это значит, что она делает нужное дело, а по-другому и не может быть.

В преддверии празднования женского дня 8 Марта хочется поздравить всех женщин пожелать крепкого здоровья, новых творческих успехов и терпения в нелегком, но так необходимом людям труде!

Голубцева Т.Н.
консультант по соц.вопросам
член партии «Нур Отан»

Порядок оформления опеки и попечительства

Согласно Постановления акимата Уалихановского района №434 от 05 ноября 2012 года при ГУ «Отдел занятости и социальных программ» действует Совет опеки и попечительства над совершеннолетними дееспособными, ограниченно дееспособными гражданами, а также лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического заболевания или слабоумия. Совет опеки состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета в количестве 5 человек. В состав Совета по опеке и попечительству входят представители районного акимата, отдела занятости и социальной защиты населения, отдела образования и здравоохранения.

Опека и попечительство устанавливается для защиты имущественных и личных неимущественных прав и интересов недееспособных или ограниченно дееспособных лиц органами, осуществляющими функции по опеке и попечительству (Совет опеки).

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. Если это не противоречит интересам подопечного, преимущественное право на назначение опекуном или попечителем имеют супруг, родители, родственники или другие лица, близкие к подопечному.

При оформлении опеки гражданин, изъявивший желание стать опекуном обращается в орган опеки по месту жительства, где заполняет заявление соответствующего образца и предоставляет необходимые документы, согласно перечня. При предоставлении всех документов, Совет опеки назначает день для проведения заседания и рассмотрения заявления. По итогам заседания, Совет выносит решение о назначении опеки и попечительства или об отказе.

После вынесения решения Советом о назначении опеки материалы направляются в местный исполнительный орган для принятия решения (подготовки постановления акимата ).

Лицу, назначенному опекуном, попечителем выдается удостоверение соответствующего образца.

Опека или попечительство устанавливается в течение месяца с момента, когда соответствующим органам стало известно о необходимости установления над лицом опеки или попечительства.

Опекуны или попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении ухода за ними и лечении, защите их прав и интересов.

Опекун обязан не реже 1 раза в шесть месяцев представлять в Совет опеки отчеты о состоянии здоровья подопечного, а также по управлению его имуществом (пенсия, пособие и пр.).

При перемене места жительства опекуны или попечители обязаны извещать Совет опеки и попечительства.

При помещении подопечного в медико-социальное учреждение (дом-интернат) или другую специальную организацию, Совет опеки освобождает ранее назначенного опекуна от исполнения им своих обязанностей.

Абилькасова С.Г.
секретарь комиссии
Совета опеки и попечительства

Информация о принимаемых мерах ГУ «Отдел занятости и социальных программ Уалихановского района» по профилактике коррупционных правонарушений на 1 октября 2016 года

Информация о принимаемых мерах ГУ «Отдел занятости и социальных программ Уалихановского района» по профилактике коррупционных правонарушений на 1 мая 2016 года

30 ноября 2015 года Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев выступил с очередным Посланием к народу Казахстана «Казакстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»

Этот особенный день — «День защиты детей»

29 мая в районном Доме культуры был проведен праздничный утренник для детей с ограниченными возможностями под названием «Балалардың күлкісі-көркі, сәні әлемнің». На праздничное мероприятие были приглашены 26 детей, всем были розданы пригласительные билеты. Участие в празднике смогли принять 23 ребёнка, из них 6 детей с ограниченными возможностями обслуживаются отделением социальной помощи на дому.

Кабинетом психолого-педагогической коррекции была разработана интересная, насыщенная программа с участием сказочных героев. Дети с большим удовольствием принимали активное участие в конкурсах, играх. Кроме того, вниманию детей и родителей были представлены концертные номера учащихся школы-исскуств.

В преддверии проведения праздника Совет ветеранов из средств благотворительного субботника было выделил 10,0 тысяч тенге. Особо хочется отметить то, что по инициативе 29 предпринимателей с. Кишкенеколь были собраны спонсорские средства на сумму 99,5 тысяч тенге. По окончанию праздничного мероприятия всем детям были розданы сладкие пакеты и игрушки.

Также 1 июня на районной площади было организовано праздничное мероприятие с участием детских садов и школ района, где для детей были организованы различные конкурсы, игры, концертные номера. С поздравительной речью выступил аким района А. Турегельдин. Он пожелал детям крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха, много ярких впечатлении.

Не остались без внимания дети из сельских округов, праздничные мероприятия прошли во всех школах района. Особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями. Согласно 4-х уровневой программы закрепления всем детям были розданы подарки в виде сладких пакетов.

Хочется выразить огромную благодарность и признательность всем предпринимателям, которые не оставили без внимания и поддержки детей в этот особенный день — «День защиты детей».

Акция «Начни с себя!»

Жантлеуова Жанна Каиргельдиновна, руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Уалихановского района», заработная плата за 1 квартал 2015 года — 434 349 тенге, пенсионные накопления 1 202 116 тенге, недвижимое имущество — трехкомнатная квартира в г. Петропавловск, депозит на сумму 470 000 тенге.

Организация оплачиваемых общественных работ, трудоустройство безработных граждан из целевых групп населения на социальные рабочие места

Общественные работы — один из главных элементов активной политики занятости на рынке труда. Перечень общественных работ состоит из видов имеющих социальную значимость и экономическую целесообразность на региональном уровне. В целях ослабления нелицеприятных факторов безработицы безработные граждане направляются на оплачиваемые общественные работы. Исполняющие общественные работы, хоть временно, занимаются многими необходимыми работами, постановлением акимата района Уалихановского района от 29.01.2014 года № 289 определены следующие виды и объемы работ:

 • Оказание помощи в экологическом оздоровлении и благоустройстве территорий (посадка, побелка, обрезка деревьев, разбивка, поливка цветников, прополка сорной травы, частичная штукатурка, побелка и покраска памятников, ремонт изгороди памятников) населенных пунктов;
 • Оказание помощи в заготовке дров и кормов, доставке и разгрузке угля для малообеспеченных слоев населения и одиноко проживающих престарелых, вновь прибывших оралманов (согласно квоты иммиграции) (колка дров, разгрузка угля, кормов, подвоз воды);
 • Оказание помощи в проведение мелиоративных работ, а также работ связанных с весенне-осенними паводками (очистка водопровода, сооружение канав для протекания воды, очистка от снега домов одиноко проживающих граждан);
 • Оказание помощи в уходе за больными одинокими престарелыми гражданами (уборка помещения, побелка стен, покраска полов, посадка, прополка и уборка овощей, доставка медикаментов, подвоз воды);
 • Оказание помощи в благоустройстве кладбищ (уборка кладбищ от мусора).

На 2015 год для трудоустройства 218 безработных граждан на оплачиваемые общественные работы, бюджетом выделено 8076,0 тыс. тенге. Заработная плата общественного работника составляет 21364 тенге в месяц.

В качестве поддержки по открытию новых рабочих мест на предприятиях, со стороны государства на создание социальных рабочих мест оказывается финансовая помощь.

Социальное рабочее место организуется путем предоставления или создания временных работ мест для целевых групп населения. Работа носит временный характер и для ее организации не могут быть использованы постоянные рабочие места и вакансии. Источником финансирования социальных рабочих мест являются средства работодателей и местного бюджета. Оплату труда принятых на работу граждан из расчета 50% от размера установленной работодателем заработной платы, но не более 20000 тенге, выплачивается за счет местного бюджета, работодателем выплачивается 50% от заработной платы, но не менее 20000 тенге. Выделенная сумма составляет 2769,0 тыс. тенге, для трудоустройства 41 безработных граждан на социальные рабочие места.

Устроившиеся, на социальное рабочее место, по истечению 6-ти месяцев, получают возможность трудоустроится на постоянное рабочее место в этом предприятии.

Таким образом, организация социальных рабочих мест с расширением мер поддержки будет способствовать уровню занятости среди целевых групп населения, вовлечения их в активную социальную жизнь, повышению их материального уровня жизни и увеличению налоговых поступлений в казну государства за счет создаваемой ими продукции.

Условия предоставления специальных социальных услуг отделением социальной помощи на дому при ГУ «Отдел занятости и социальных программ Уалихановского района»

Информация по обеспечению занятости населения и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам за 2014 год и задачах на 2015 год

План работы ГУ «Отдела занятости и социальных программ» Уалихановского района на 2015 год

Послание Президента «Путь в будущее»

11 ноября текущего года Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием к народу Казахстана. В послании Президента отразил перспективы развития нашего государства и обозначил основные направления деятельности, которые требуют незамедлительной реализации.

Особенность нынешнего Послания Главы государства народу Казахстана — в конкретности и своевременности. Во главу угла ставится задача развития инфраструктуры, транспортно-логистической, индустриальной, энергетической, жилищной, социальной и другие.

Мы, поддерживаем намечаемые Президентом меры по поддержке малого и среднего бизнеса, это позволит сохранить существующие и создавать новые рабочие места, а также по недопущению снижения заработной платы, пенсий и пособий. Это позволит социально-уязвимым слоям населения чувствовать себя более уверенными в завтрашнем дне.

Отмеченные Главой Государства успехи дают нам уверенность в собственных силах, поставленные задачи вдохновляют на новые свершения во благо Казахстана.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ»

Статус профессии «социальный работник» в Казахстане: желаемое и действительное

«В системе социальной защиты работают
особые люди — люди, которые не равнодушны,
те кто, воспринимают эту работу
не как формальность, а как призвание всей жизни».

Позитивное утверждение о том, что социальный работник является связующим звеном между государством и человеком, должно носить не просто декларативный характер, а иметь под собой правовую базу экономического и имиджевого статуса представителя данной профессии.

Не надо доказывать, что гарантии этих прав и реальные возможности их практической реализации являются взаимосвязанными показателями качества. Ответственность за качество выполнения прописанных законодательно социальных услуг уязвимым группам населения, лежит именно на социальных работниках.

На сегодня особую актуальность приобретает насущная потребность законодательного закрепления правового статуса социального работника, обеспечивающего нормативную защищенность всех представителей этой профессии.

В современном Казахстане существуют профессиональные объединения социальных работников. В частности с 2004 года активно работает Ассоциация социальных работников Казахстана, одной из задач которой является деятельность по повышению имиджа и правовой защищенности социальных работников, признать значительный вклад социальных работников в стабильность в обществе, уважать ценности и принципы, на которых строится социальная работа.

Казахстан ставит своей стратегической целью вхождение в 50 развитых стран мира. Возможно, в скором времени и в нашей стране будет реализован закон закрепляющий статус социальных работников. Сейчас идет серьезная работа над законопроектом в сфере предоставления социальных услуг. Какое место будут занимать в новом законопроекте вопросы статуса и защищенности социальных работников — покажет время.

На сегодня ситуация развивается положительно, и мы можем надеяться, что скоро в Казахстане, так же как и во многих развитых странах мира, профессия социального работника будет обладать законодательно закрепленными гарантиями своего высокого имиджевого, правового и экономического статуса.

По Уалихановскому району оказанием специальных социальных услуг в условиях на дому охвачено 86 получателей специальных социальных услуг: из них 64 одиноко проживающие пенсионеры, 7 одиноких инвалидов, 11 детей с ограниченными возможностями и 4 лица старше 18-ти лет с психоневрологическими заболеваниями проживающих в 10-ти сельских округах. Услуги предоставляют согласно графика посещения 24 социальных работника.

Последнее воскресенье октября День работника системы социальной защиты в Казахстане включен в официальный перечень профессиональных праздников. День работников системы социальной защиты — это праздник людей, которые первыми принимают людей с проблемами, помогают стать более самостоятельными. Социальная работа — профессиональная деятельность, нацеленная на содействие людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, развития потенциала, защиты, коррекции и реабилитации.

Т. Голубцева
консультант по соц. вопросам

Информация об оказании государственных услуг ГУ «Отдел занятости и социальных программ Уалихановского района» на 01 октября 2014 года

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2014 года №217 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере социальной защиты населения Постановление Правительства Республики Казахстан» ГУ «Отдел занятости и социальных программ Уалихановского района» предоставляет 17 государственных услуг, в том числе на альтернативной основе через РГП «Центр обслуживания населения Уалихановского района 7 государственных услуг, 5 через акимов сельских округов и 5 государственных услуг через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz. Все государственные услуги автоматизированные (АИС «Рынок труда», «Е-собес», «ЦБДИ», «Социальная помощь: АСП, ГДП и ЖП»).

Срок рассмотрения всех заявлений от 10 минут до 20 рабочих дней.

За 9 месяцев т.г. поступило 2155 заявлений, в том числе 814 через ЦОН, 1288 в гос. орган и 53 заявления в электронном варианте, на которые заполнены 1288 карточек по оказанию гос. услуг.

В отделе ведется журнал учета услуг, а также журнал учета жалоб. Жалоб по отношению к сотрудникам по оказанию гос. услуг не поступало.

На официальном сайте гос. органа размещены стандарты и регламенты оказания гос. услуг.

Для предоставления гос. услуги в холле отдела размещен информационный стенд по оказанию гос. услуг, с образцами заявлений.

 1. Регистрация и постановка на учет безработных граждан — для постановки на учет безработных граждан поступило 583 заявления, в том числе: через ЦОН — 242 и ГО — 341, все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 5 рабочих дней. Услуга предоставляется на альтернативной основе через ЦОН и веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.
 2. Регистрация и учет граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений — поступило через ЦОН 3 заявления, одно заявление удовлетворено, 2 отказ по причине не полного пакета документов. Срок рассмотрения заявления 20 рабочих дней. Услуга предоставляется на альтернативной основе через ЦОН.
 3. Выдача справок безработным гражданам — заявлений не поступало, срок рассмотрения заявления 10-15 минут. Услуга предоставляется на альтернативной основе через ЦОН и веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.
 4. Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи — поступило 10 заявлений, в том числе: через ЦОН — 5 и ГО — 5, все заявления удовлетворены (пакет документов был направлен в Управление координации занятости и социальных программ СКО), срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней.
 5. Оформление документов на инвалидов для обеспечения их сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами — поступило в уполномоченный орган 38 заявлений, в том числе: через ЦОН — 34 и ГО — 4,все заявления удовлетворены. Срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней.
 6. Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет — поступило 681 заявлений, из них 584 заявлений удовлетворены, 97 отказано по причине превышения среднедушевого дохода семьи размера продовольственной корзины, в том числе: через ЦОН — 384 и ГО — 297, срок рассмотрения заявления от 7 до 22 рабочих дней. Услуга предоставляется на альтернативной основе через ЦОН и Акимов сельских округов.
 7. Назначение государственной адресной социальной помощи — поступило 84 заявлений, в том числе: через ЦОН — 80 и ГО — 4, из них 72 заявлений удовлетворены, 12 отказано по причине превышения среднедушевого дохода семьи размера черты бедности, срок рассмотрения заявления от 7 до 22 рабочих дней. Услуга предоставляется на альтернативной основе через ЦОН и Акимов сельских округов.
 8. Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху — поступило 2 заявления, все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 10мрабочих дней.
 9. Оформление документов на инвалидов для предоставления им кресла-коляски — поступило 3 заявления, все заявления удовлетворены (пакет документов был направлен в Управление координации занятости и социальных программ СКО), срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней.
 10. Оформление документов на инвалидов для обеспечения их санаторно-курортным лечением — поступило 10 заявлений, все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней.
 11. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях) — поступило 3 заявления (ЦОН — 1, ГО — 2), все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 17 рабочих дней.
 12. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому — поступило 6 заявлений (ЦОН — 5, ГО — 1), все заявления удовлетворены. Срок рассмотрения заявления 14 рабочих дней.
 13. Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов — поступило 8 заявлений, все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 8 календарных дней. Услуга предоставляется на альтернативной основе через акмов сельских округов и веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.
 14. Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости — поступило 611 заявлений, все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней. Услуга предоставляется на альтернативной основе через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.
 15. Назначение социальной помощи специалистам социальной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, по приобретению топлива — в 2014 году заявлений не поступало. Услуга предоставляется на альтернативной основе через ЦОН и Акимов сельских округов.
 16. Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи — поступило 60 заявлений, все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 15 минут.
 17. Назначение материального обеспечения детям-инвалидам, обучающимся на дому — поступило 53 заявлений (электронный вариант — 53), все заявления удовлетворены, срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней. Услуга предоставляется на альтернативной основе через ЦОН и веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.

Руководитель отдела занятости
и социальных программ Ж. Жантлеуова

Благодарность

В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти человека способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди всё-таки есть!

Одним из таких великодушных людей оказался и.о. директора ТОО «КМК» Сокетбаев Сержан Аманжолович.

Сержан Аманжолович закреплен за Мустафиной Кокен — одиноко проживающей безродной пенсионеркой, проживающей по адресу ул. Садвакасова, 24, по негосударственной 4-х уровневой программе закрепления руководителей за одиноко проживающими пенсионерами и инвалидами.

В июле месяце текущего года пенсионерка обратилась с просьбой оказать ей помощь в подведении водопровода, так как в зимнее время пенсионерке тяжело носить воду. Сержан Аманжолович сразу откликнулся на просьбу пенсионерки и оказал спонсорскую помощь на сумму 65,0 тыс. тенге. Благодаря ему, в настоящее время вода к дому подведена и пенсионерка выражает большую благодарность за оказанную помощь.

К сожалению, таких положительных примеров не так уж много и хочется выразить надежду, что и другие руководители смогут уделять больше времени своим подопечным.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ
Уалихановского района»

О трудовом договоре

Трудовой договор- письменное соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять определенную работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 23 Трудового Кодекса Республики Казахстан работодатель обязан при приеме на работу заключать трудовой договор с работником.

Запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового договора. Беременность, наличие детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетие, инвалидность не могут ограничивать право заключения трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом.

Отличительными признаками трудового договора от иных видов договоров является наличие в нем одного из следующих условий:

 1. выполнение работником работы (трудовой функций) по определенной квалификации, специальности, профессии или должности;
 2. выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку;
 3. получение работником заработной платы за труд.

Лица, за нарушения трудового законодательства Республики Казахстан, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Кроме того, сообщаем что в соответствии внесенными дополнениями от 10 января 2014 года в трехстороннее соглашение между акиматом Уалихановского района, районным советом профсоюзов и объединением работодателей и предпринимателей на 2012-2014 годы регистрация трудовых договоров заключенных сельхозформированиями района осуществляется акимами сельских округов.

Отдел занятости и социальных программ,
заведующий сектора занятости Мендин Р.А.

Социальная работа с пожилыми людьми

Социальное обслуживание пожилых является одной из актуальных проблем. Человек в старости утрачивает прежние социальные роли, часто теряет родных и близких, наступает духовный упадок, что приводит к сужению круга контактов, вариантов отношения к миру.

Необходимо отметить, что дома-интернаты не могут удовлетворить всех нуждающихся в помощи престарелых и инвалидов. Пожилые люди, сохранившие частичную способность к самообслуживанию и проживанию в благоприятных жилищных условиях, неохотно переселяются в государственные учреждения, где они постепенно утрачивают связи с привычным окружением, но, проживая в домашних условиях, они нуждаются в помощи и периодических услугах.

В Республике Казахстан существует 2 основные модели ухода за пожилыми людьми, закрепленные в Стандарте оказания специальных социальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1222. Согласно данного Стандарта социальные услуги оказываются пожилым людям на дому и в социальных учреждениях. Социальными учреждениями являются дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические диспансеры и территориальные центры социального обслуживания (отделения социальной помощи на дому).

У нас в районе специальные социальные услуги людям преклонного возраста в связи с отсутствием иных социальных учреждении, предоставляются только отделением социальной помощи на дому.

Согласно Стандарта оказания специальных социальных услуг установлены следующие виды социального обслуживания на дому:

 • социально-бытовые услуги: сопровождение вне дома в пределах одного населенного пункта, оказание помощи в написании и прочтении писем, покупка и доставка на дом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, помощь в приготовлении писем, содействие в топке печей, доставке угля и дров до 30 кг и воды до 30 литров, осуществляется вынос золы, помощь в стирке вещей, содействие в организации ремонта и уборки жилых помещении, содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
 • социально-медицинские услуги: содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, услуги по вызову врача на дом и сопровождение получателей услуг в организации здравоохранения;
 • социально-психологические услуги: беседа, общение, выслушивание, подбадривание, психологическая поддержка жизненного тонуса получателей услуг;
 • социально-правовые услуги: консультирование получателей услуг по социально-правовым вопросам;
 • социально-экономические услуги: содействие получателям услуг в получении услуг в получении льгот, пособии, компенсации и других выплат;
 • социально-культурные услуги: проведение праздников, юбилеев, дней рождения, организация экскурсии, посещения театров, выставок, концертов и других культурных мероприятии.

Особое место при предоставлении социальных услуг имеет организация помощи одиноким пожилым людям. Социальные работники, оказывая помощь на дому скрашивают недостаток человеческого общения. Навещая одиноких, малоподвижных пожилых людей социальные работники избавляют их от вынужденного одиночества. Не менее важно, что социальные работники оказывают подопечным набор услуг.

Как видно из перечня социальные работники оказывают услуги как по удовлетворению первичных, жизненных потребностей физиологического характера, так и пытаются оказывать психосоциальные услуги.

На надомное обслуживание принимаются лица, не имеющие близких совершеннолетних трудоспособных родственников, обязанных по законодательству их содержать и заботиться о них, а также имеющие близких родственников, которые по объективным причинам не могут обеспечить им постоянную помощь и уход (в силу преклонного возраста, имеют инвалидность первой, второй группы, онкологические, психические заболевания, находятся в местах лишения свободы, выехали на постоянное местожительство за пределы страны или проживают в другом населенном пункте).

Инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним принимаются на надомное обслуживание в первоочередном порядке.

Основными задачами надомного обслуживания являются создание обслуживаемым лицам благоприятных условий пребывания в привычной социальной среде, поддержание условий проживания согласно гигиеническим требованиям, предоставление социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания и проведение реабилитационных мероприятий.

Прием лиц на надомное обслуживание осуществляется уполномоченным органом на основании следующих документов:

 1. заявление;
 2. удостоверение личности;
 3. справка с места жительства;
 4. медицинская карта (с указанием нуждаемости в социальном обслуживании по медицинским показаниям);
 5. акт обследования материально-бытовых условий (по установленной форме);
 6. пенсионное удостоверение (для лиц пенсионного возраста);
 7. удостоверение, подтверждающее статус инвалида, участника ВОВ и лиц, приравненных к ним (для инвалидов, участников ВОВ и лиц, приравненных к ним);
 8. для инвалидов дополнительно:
 9. копия выписки из справки об инвалидности;
 10. копия выписки из индивидуальной программы реабилитации инвалида.

На каждого обслуживаемого заводится личное дело, которое хранится в социальном учреждении.

Основаниями для расторжения договора являются:

 1. заявление обслуживаемого лица;
 2. наличие медицинских противопоказаний к приему на социальное обслуживание;
 3. переезд обслуживаемого лица в другую местность;
 4. необоснованные оскорбления и обвинения обслуживаемым лицом социального работника, унижающих его человеческое достоинство.

Социальные работники приходят к подопечным по графику, составленному с учетом пожеланий престарелых и инвалидов.

Нормативы штатной численности социальных работников определены Стандартом, согласно которому на 5 человек в сельских населенных пунктах приходится 1 социальный работник. Каждый социальный работник ведет журнал учета посещении и оказываемых услуг. Получатели услуг расписываются в журнале после каждого посещения работника.

На сегодняшний день отделением социальной помощи на дому обслуживается 90 человек. Из них: одиноко проживающие престарелые — 70, одиноко проживающие инвалиды — 5, лица с психоневрологическими заболеваниями — 4, дети с ограниченными возможностями — 11.

C начала 2014 года за предоставлением специальных социальных услуг в условиях на дому обратилось 3 человека.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: ул. Уалиханова, 82 тел. 8(71542)21866

Абилькасова С.Г.
специалист отделения социальной помощи на дому

Порядок установления опеки и попечительства над совершеннолетними дееспособными, ограниченно дееспособными гражданами, а также лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического заболевания или слабоумия

Прежде чем оформить опеку или попечительство вам необходимо обратиться в ГУ «Отдел занятости и социальных программ Уалихановского района», где располагаются местные органы опеки и попечительства над совершеннолетними дееспособными, ограниченно дееспособными гражданами, а также лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического заболевания или слабоумия.

Вопрос о назначении опекуна (попечителя) рассматривается Советом опеки и попечительства при наличии следующих документов:

 1. заявление лица о своем желании стать опекуном (попечителем);
 2. заявление от дееспособного лица, над которым устанавливается попечительство;
 3. согласие супруга (и), членов семьи, пожелавшего стать опекуном;
 4. справка о составе семьи недееспособного (ограниченно дееспособного);
 5. справка ВКК о состоянии здоровья попечителя (опекуна);
 6. справка ВКК о состоянии здоровья супруга (и) попечителя;
 7. если недееспособный инвалид, копия справки об инвалидности;
 8. характеристика на опекуна (попечителя), заверенная руководителем предприятия;
 9. копия удостоверения личности: а) опекуна (попечителя); б) недееспособного (ограниченно дееспособного);
 10. справка с кожно-венерологического диспансера опекуна (попечителя);
 11. справка с психоневрологического диспансера опекуна (попечителя);
 12. справка с наркологического диспансера опекуна (попечителя);
 13. решение суда;
 14. справка с центра недвижимости на: а) опекуна; б) недееспособного;
 15. акт обследования жилищных условий.

Рассмотрев заявление и предоставленные документы, руководствуясь пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» №148 от 23 января 2001 года, статьей 121 Кодекса Республики Казахстан «О браке ( супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV, пунктом 4 раздела 1 «Правил осуществления функции государства по опеке и попечительству», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан № 382 от 30 марта 2012 года и на основании решения Уалихановского суда.

Среди граждан старше 18 лет опеку оформляют над полностью недееспособными людьми (с психическими расстройствами и заболеваниями), а попечительство — над частично недееспособными (злоупотребляющими алкоголем и употребляющими наркотики).

Чтобы взять совершеннолетнего гражданина под опеку либо оформить попечительство над ним, необходимо доказать его недееспособность либо частичную дееспособность. Для этого вы обращаетесь в суд, который проводит судебно-медицинскую экспертизу, определяет степень психического расстройства человека и выносит решение о необходимости установления опеки над человеком. Симптомов психических расстройств и болезней, которые их вызывают, великое множество, поведение может варьироваться от абсолютно неадекватного до вполне разумного, на первый взгляд. Органы опеки и попечительства тесно сотрудничают с социальными службами, которые также сообщают им о гражданах с психическими расстройствами. То же касается людей, злоупотребляющих алкоголем, и наркозависимых. Через суд посредством проведения судебно-медицинской экспертизы определяется их частичная дееспособность и необходимость в попечительстве. После решения суда начинается уже сама процедура оформления опекунства либо попечительства.

В 2013 году для оформления опеки в ГУ «Отдел занятости и социальных программ» обратился 1 гражданин. Его заявление было удовлетворено и оформлена опека.

С начала 2014 года для оформления опеки обратилось 2 граждан. С ними проведена разъяснительная беседа по сбору необходимых документов. В стадии завершения находится оформление опеки над 1-им совершеннолетним, признанным судом недееспособным вследствие психического заболевания.

По всем интересующим вопросам оформления опеки и попечительства можете обращаться по адресу: ул. Уалиханова, 82 тел. 8 (71542) 21866.

Консультант отделения
социальной помощи на дому
Голубцева Т.Н.

Парыз-2014 конкурс по социальной ответственности бизнеса

Последовательная интеграция Республики Казахстан в мировое сообщество и цели по вхождению в число 30-ти наиболее развитых и конкурентоспособных экономик мира к 2050 году дают ясную картину того, что на пути поступательного развития важно задействовать все имеющиеся механизмы для создания общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда.

Одним из таких механизмов является потенциал развития социальной ответственности и социального партнерства всех заинтересованных сторон общества.

Социальная ответственность его субъектов играет важную роль в формировании активной стратегии социального развития общества, в основе которой лежит человеческий, интеллектуальный, социальный капитал, то есть качество труда и жизни.

Для понимания состояния социальной ответственности необходимо постоянно оценивать вклад ее главной движущей силы — бизнес-структур, реализующих конкретные проекты и программы, формирующих различные формы социальных практик.

Этой оценке значимости роли бизнеса служит учрежденный Указом Президента Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 523 конкурс по социальной ответственности бизнеса — «Парыз», который проводится среди субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства.

Формирующийся сегодня в Казахстане уровень социальной ответственности можно охарактеризовать как расширенный уровень ответственности по направлениям:

 • со стороны государства: создание и постоянное совершенствование законодательства в сфере социально-трудовых отношении, содействие имплементации международных норм в области основополагающих принципов и прав в сфере труда и развитию конструктивного социального партнерства;
 • со стороны бизнеса: обеспечение условий достойного труда, охраны окружающей среды, активного продвижения политики и практики «корпоративного устойчивого развития», продвижения новой категории «социально ответственных предпринимателей и инвесторов». Развитие бизнеса, сочетающее экономическое, социальные, экологические и наукоемкие факторы, в целом повышает конкурентоспособность государства;
 • со стороны профсоюзов: обеспечение защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов работников.

Конкурс предназначен для широкого информирования населения по вопросам корпоративной социальной ответственности. Звания лауреатов по трем номинациям:

 • «Лучшее социально ответственное предприятие»;
 • «Лучший социальный проект года»;
 • «Лучший коллективный договор»

присуждаются среди субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства.

Претенденты должны представить свои социальные программы, направленные на улучшение благосостояния общества в целом и работников субъекта частного предпринимательства в частности, подтверждающие их корпоративную социальную ответственность.

Программы и их проекты включают мероприятия, которые осуществляются претендентами самостоятельно и/или в партнерстве с институтами гражданского общества и местными исполнительными органами и направлены на достижение позитивных изменений в социальной сфере.

Требования к претендентам:

 • осуществление социальной и благотворительной деятельности на территории Республики Казахстан;
 • социальная и благотворительная деятельность не должна быть направлена на поддержку политических, профсоюзных и религиозных организаций.

Материалы для рассмотрения представляются организаторам конкурса на бумажном и электронном носителях.

Для участия в конкурсе претенденты подают организаторам конкурса заявку установленной формы и материалы в одном экземплярах, которые включают в себя:

 1. заполненную заявку;
 2. отчет претендента, представляющий собой самооценку уровня его деятельности и конкретных результатов по корпоративной социальной ответственности. В отчет претендента должны быть включены:
  история юридического или физического лица;
  организационная структура;
  иная дополнительная информация;
 3. приложение к отчету (копия коллективного договора и иные документы).
 1. «Лучшее социально-ответственное предприятие»
  В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, реализующих социальные программы, направленные на поддержку собственного персонала (организация оплаты труда и социальных выплат, охраны труда, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров и так далее);
 2. «Лучший социальный проект года»
  В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, реализующих социальные программы, направленные на улучшение благосостояния общества в целом и работников своей организации в частности;
 3. «Лучший коллективный договор»
  В данной номинации рассматриваются коллективные договоры, значительно улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права работников, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
 4. «За вклад в экологию»
  В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, значительно отличившихся в реализации природоохранных (экологических) программ, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Гран-при — высшая награда конкурса присваивается претенденту, добившемуся наиболее высоких результатов в работе и реализации принципов корпоративной социальной и экологической ответственности.

Лауреатам конкурса вручаются соответствующий диплом, эмблема и отличительный знак (статуэтка).

Церемония награждения лауреатов конкурса проводится ежегодно в торжественной обстановке.

Список лауреатов публикуется в средствах массовой информации.

Лауреаты конкурса получают право использования эмблемы в рекламных целях в течение двух лет после присуждения этого звания. Не допускается повторное выдвижение на соискание звания лауреата конкурса в течение двух лет после получения этого звания в определенной номинации.

В отделе занятости и социальных программ Уалихановского района начата работа по приему документов на конкурс «Парыз»-2014. Прием документов будет производиться до 15 октября 2014 года.

Телефон для справок: (8-715-42) 22-152

О внесении дополнения к соглашению между акиматом Уалихановского района, районным советом профсоюзов и объединением работодателей и предпринимателей на 2012-2014 годы

10 января 2014 года проведено заседание трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. На заседании трехсторонней комиссии в соответствии со статьями 276, 278 Трудового кодекса Республики Казахстан рассмотрен вопрос о внесении дополнения к соглашению между акиматом Уалихановского района, районным советом профсоюзов и объединением работодателей и предпринимателей на 2012-2014 годы, в соглашение внесены следующие дополнения:

 1. проведения учета акимами сельских округов количества наемных работников в сельхозформированиях, с регистрацией заключенных работодателями трудовых договоров;
 2. не допущения индивидуальными предпринимателями и руководителями крестьянских хозяйств нетрадиционных видов оплаты труда (натуроплата) и не своевременной выплаты работникам заработной платы.
 3. информирование органов по инспекции труда и налоговых органов о выявленных фактах нарушения трудового и пенсионного законодательства при регистрации трудовых договоров и учете количества наемных работников;
 4. проведение среди работников сельскохозяйственной отрасли всеобуча по трудовому, налоговому и пенсионному законодательству;

Отдел занятости и социальных
программ, заведующий сектора
занятости Мендин Р.А.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения

Взрослый, но хуже ребенка: как оформить опеку над совершеннолетними дееспособными, ограниченно дееспособными и лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического заболевания

Информация о проведении праздника «Золотая осень»

К сведению работодателей района

Об организации профессиональной подготовки и переподготовки безработных по наиболее востребованным профессиям на рынке труда

Социальная работа — социальные услуги

Работа по Акбулакскому сельскому округу

Дата создания статьи: 01.03.2018 11:38

Дата обновления статьи: 24.05.2021 10:44

coronavirusАкорда Министерство иностранных дел Республики Казахстан АО «ЕНПФ» Antikor ПремьерӘділетОфициальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской областиegovruh.kz